Om Hanna

Mitt namn är Hanna Kristiansson och jag föddes i Malmö 1984.
Hösten 2000 flyttade jag till Stockholm och det var även där, under min gymnasietid, man gav mig diagnosen dyslexi.
När jag bodde i Stockholm tävlade jag mycket i poetry slam och går fortfarande på närliggande poesiarrangemang.

Jag har under de senaste åren läst kreativt skrivande vid Linné Universitet i Växjö och är utbildad poet och författare.
På grund av min CP-skada kämpar jag även med värk i kroppen som jag nyligen fick ett namn på: myofasciellt smärtsyndrom.
Jag skriver om det mesta men mycket av det jag skriver handlar om min problematik med smärta. Detta är oundvikligt då det påverkar mig dygnet runt. I mina dikter är den ofta omskriven till psykisk smärta. Jag skriver också om att uppleva och att se andra uppleva.

Jag har alltid varit målmedveten med mitt skrivande och har velat bli författare så länge jag kan minnas.